تعلیمات اجتماعی

چرا انسانها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند

درس نهم

هدف کلی : دانش آموز  با علت برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر آشنا شود

اهداف جزئی : دانش آموز با :

1 – تفاوت انسانها و حیوانات در برقراری ارتباط آشنا شود

2 – وسایل ارتباطی جدید آشنا شود

3 – مشکلات نبودن وسایل ارتباطی در دنیای امروز آشنا شود

واژه های کلیدی : ارتباط – زبان – بهتر سریع تر

مقایسه و نتیجه گیری کنید ص 58

از مقایسه عکس العمل جوجه تیغی و انسان چه نتیجه ای می گیرد ؟  جوجه تیغی بر خلاف انسان قدرت انتقال تجربیات را به سایر همنوعان خود ندارد .

به نظر شما انسانها چگونه می توانند تجربیات خود را به دیگران منتقل کنند ؟ به وسیله زبان

نمونه بیاورید و دلیل بیاورید

به نظر شما انسانهای نخستین چگونه منظور خود را به دیگران می فهمانده اند ؟

با ایما و اشاره – نقاشی کشیدن

با گذشت زمان انسان چه ابزارهای دیگری را برای انتقال پیامهای خود به کار گرفته است ؟ رادیو – تلویزیون – رایانه – تلفن – پست- تلگراف و غیره

امروزه انسان برای انتقال تجربیات و احساسات و عقاید خود از چه امکانات و ابزارهایی استفاده می کند ؟

در صورتی که از این امکانات و ابزارها استفاده نکنیم آیا می توانیم نیازهای مان را به موقع برطرف سازیم ؟ خیر در این صورت جامعه با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد ؟ هدر رفتن وقت – برطرف نشدن نیازها به موقع – افزایش خطرات – هدر رفتن هزینه

بپرسید و پاسخ دهید ص 63

زبان در ایجاد ارتباط میان انسانها چه نقشی دارد ؟  انسان به وسیله زبان می تواند پیچیده ترین و مشکل ترین مفاهیم و احساسات را به دیگران منتقل کند . اگر انسان نمی توانست منظور خود را به دیگران بفهماند دانش بشری هیچگاه پیشرفت نمی کرد

فعالیت خارج از کلاس ص 63

1 - روز جهانی ارتباطات کدام روز سال است ؟

چرا یکی از روزهای سال را روز ارتباطات نامیده اند ؟  به دلیل مشخص کردن نقش ارتباطات در زندگی بشر امروزی

2 – برپایی نمایشگاه

3 – چرا امروزه فراگیری سایر زبانها ( عربی ، انگلیسی و ... ) اهمیت دارند ؟  برای برقراری ارتباط از آنجا که زبان مهمترین وسیله ارتباطی انسان است و زبان نمودهای مختلفی دارد

انسان برای برقراری ارتباط توسط زبان لازم دارد سایر زبانها به خصوص زبانهایی که به آنها احتیاج دارد را یاد بگیرد .

لینک صفحه