تعلیمات اجتماعی

درس دهم : ما در حکومت چه نقشی داریم ؟ (1)

هدف کلی :

دانش آموز با نقش خود در حکومت اشنا شود.

اهداف جزئی :

دانش آموز با چگونگی انتخابات مجلس آشنا شود .

اهداف رفتاری:

دانش آموز بتواند بیان کند تعدادنمایندگان هر شهر به چه عواملی بستگی دارد .(دانش)

دانش آموز بتواند چگونگی نظارت مردم بر مجلس را توضیح دهد .(فهم)

دانش آموز بتواند تعداد دفعاتی را که خانواده اش در انتخابات مجلس شرکت کرده اند را بیان کند. (کاربرد)

دانش آموز بتواند آزادی حقوق بشر را در ایران  و سایر کشورها مقایسه کند.(فهم)

مفاهیم اساسی

مجلس شورای اسلامی: رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد

فعالیت خارج از کلاس:

نمونه ای از مسائل و مشکلات که به تازگی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته بیان کنید.

"کم توجهی هیئت وزیران به مصوبات مجلس"

نمایندگان مجلس برای حل این مشکل چه قوانینی را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه ، یک تبصره به طرح زیر به عنوان تبصره ی 8 به قانون نحوه ی اجرای اصول 85 و138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابطه با مسئولیت ها ی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 68 و اصلاحات بعدی آن الحاق و قانون استفساریه ی ماده ی 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 12/1380 لغو می گردد . بر همین اساس در مواردی که رئیس مجلس براساس اصول 85و138قانون اساسی هر گونه ایین نامه،تصویب نامه ،دستور العمل ها وهریک از تصمیمات هیئت وزیران گاه مغایر اصول مصوب مجلس بداند،نظر رئیس برای دولت لازم الاجرا ولازم التباع است ودیوان عدالت نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.

روش پیشنهادی تدریس  : مناظره و بحث گروهی

+ حسینی ; ٧:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات ()

درس سوم: چرا به حکومت نیاز داریم؟ اجتماعی سوم

هدف کلی :

دانش آموز با لزوم وجود حکومت در جامعه آشنا شود.

هدف جزئی :

 دانش آموز با وظایف حومت آشنا شود .

اهداف رفتاری :

دانش آموز بتواند وظایف حکومت را بیان کند.( دانش)

دانش آموز بتواند دروسی نام ببرد که در آموزش ارزش های دینی و کلی مؤثر بودند. (کاربرد)

دانش آموز بتواند ضرورت وجود حکومت در جامعه را توضیح دهد.(فهم)

دانش آموز بتواند شباهت حکومت و یک ناخدای یک کشتی را توضیح دهد. (فهم)

مفاهیم اساسی :

حکومت : سازمانی است که توانایی برنهادن (وضع کردن) و به اجرا گذاردن قانونهایی را در یک منطقهٔ مشخص دارد

قانون اساسی : کلی ترین قانون هر کشور است که هدف نهایی و برنامه ی اصلی زندگی اجتماعی یک ملت را بیان می کند و راه و روش اداره ی کشور را معین می سازد .

فعالیت خارج از کلاس

با مراجعه به فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ی موارد زیر اصولی را پیدا کنید.

الف – نظارت دولت بر سلامت اخلاقی جامعه

اصل چهل و هشتم :

در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور, باید تبعیض در کار نباشد.به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود, سرمایه و لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم :

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی , فروش زمین های موات و مباحات اصلی , دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

 

ب – نظارت دولت بر کار مؤسسات جامعه

اصل پنجاه و پنجم :

دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها, موسسات , شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقررمی دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات , حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود

روش تدریس پیشنهادی : همیاری

+ حسینی ; ٧:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات ()

درس هشتم : راهنمایی و رانندگی در زندگی ما چه نقشی دارد؟

هدف کلی :

دانش اموز با نقش راهنمایی و رانندگی در زندگی خود آشنا شود.

اهداف جزئی :

دانش آموز با وظایف راهنمایی و رانندگی دربرابر مردم آشنا شود .

دانش آموز با وظایف ما در برابر راهنمایی و رانندگی اشنا شود .

اهداف رفتاری:

دانش آموز بتواند وظایف راهنمایی و رانندگی در برابر مردم را بیان کند.(دانش)

دانش آموز بتواند انتظارات راهنمایی و رانندگی از مردم را بیان کند. (دانش)

دانش آموز بتواند با توجه به انتظارات راهنمایی رانندگی از مردم وظایف همیاران پلیس را بیان کند.(کاربرد)

مفاهیم اساسی :

راهنمایی رانندگی: بخشی که خود زیر نظر نیروهای انتظامی فعالیت می کند و وظیفه ایجاد نظم در جامعه را به عهده دارد .

فعالیت خارج از کلاس

برای کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن چه راه هایی وجود دارد؟

رعایت قوانین راهنمایی رانندگی  و آموزش این قوانین از طریق رسانه ها و بیان کردن پیامدهای رعایت نکردن قوانین وهمچنین فرهنگ سازی در بین مردم برای احترام به قانون وتربیت گروه همیاران پلیس توسط راهنمایی رانندگی

روش تدریس پیشنهادی : نمایش فیلم

+ حسینی ; ٧:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات ()

درس اول : ما عضو چه گروه هایی هستیم ؟ اجتماعی دوم

 

 هدف کلی :دانش آموز با انواع گروه آشنا شود .

اهداف جزئی :

دانش آموز با گروه های نخستین آشنا شود .

دانش آموز با گروه های دومین آشنا شود.

اهداف رفتاری :

دانش آموز بتواند ویژگی های اصلی گروه را بیان کند .(دانش)

دانش آموز بتواند تعریفی از گروه ارائه دهد.( دانش)

دانش آموز بتواند انواع گروه ها را بیان و با یکدیگر مقایسه کند.(دانش و فهم)

دانش اموز بتواند چند گروه که خود عضو آن است را نام ببرد.(کاربرد)

مفاهیم اساسی

گروه: مجموعه ای از انسان هاست که دارای خصوصیات و فعالیت های مشترکی هستند و با هم روابط نسبتا پایدار و منظمی دارند.

گروه نخستین: گروهی کوچک که با یکدیگر رابطه ی وفادارانه ، صمیمانه و عاطفی دارند.

گروه دومین: به گروهی که تعداد اعضای آن بسیار زیاد است و روابط میان آن ها گرم و صمیمی نیست و عضویت در آن به خاطر تأمین مالی و ارائه ی خدمت است.

فعالیت خارج  از کلاس

-         رفتار و شخصیت  ما بیشتر تحت تأثیر کدام یک از انواع گروه ها (نخستین،دومین)قرار می گیرد؟ چرا؟

نخستین، چون اولین گروه هایی که ما عضو آن می شویم گروه های نخستین هستند. گروه های نخستین که  مهم ترین آن ها خانواده است بیشترین تأثیر را در جامعه پذیری فرد دارند.

-         روز خانواده کدام روز است؟  یک آذر

-         به نظر شما چرا یکی از روزهای سال را روز خانواده نامیده اند؟

به دلیل اهمیت بیش از اندازه خانواده در شکل گیری شخصیت افراد وتأمین اساسی ترین نیازهای فرد توسط خانواده  علاوه براین ها نباید از اهمیت بیش از اندازه ی خانواده در دین اسلام غافل شد

روش تدریس پیشنهادی: پرسش و پاسخ

+ حسینی ; ٧:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات ()

درس هشتم : چرا خانواده به رهبر نیاز دارد؟

هدف کلی :

 دانش آموز با ضرورت وجود رهبر در خانواده آشنا شود .

اهداف جزئی :

دانش آموز با تعریف رهبر آشنا شود.

دانش آموز با مشکلاتی که عدم وجود رهبر در خانواده منجر می شود آشنا شود .

اهداف رفتاری:

دانش آموز بتواند گروه کوه نوردی را با خانواده مقایسه کند . (فهم)

دانش آموز بتواند وظایف و ویژگی های رهبر رابرشمرد.(تحلیل)

دانش آموز بتواند وظایف سرپرست خانواده را بیات کند.(دانش)

دانش آموز بتواند توضیح دهد چرا رهبر خانواده باید به نظریات دیگر اعضای خانواده توجه کند. (فهم)

دانش آموز بتواند نام رهبر کشور خود رابیان کند. (کاربرد)

مفاهیم اساسی:

رهبرخانواده کسی است که :

1) تصمیمات لازم را در مواقع حساس بگیرد
2) نیازهای اقتصادی اعضای خانواده را تأمین کند
3) مشکلات اعضای خانواده را بشناسد و برای رفع آن ها برنامه ریزی کند
4) مقرراتی تنظیم کند که با پیروی از آن ها اعضای خانواده در انجام فعالیت های خود موفق شوند

فعالیت خارج از کلاس:

آیه ی 159سوره ی آل عمران را در قرآن پیدا کنید. ترجمه ی آن را در دفتر خود بنویسید. با توجه به مطالب درس ، چه نکاتی را از این آیه برداشت می کنید؟

" مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خو گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی (مردم) از گرد تو متفرق می شدند پس از آن ها در گذر و بر آن ها طلب آمرزش کن و در کارها با ان ها مشورت نما چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خدا آنان را که بر او توکل می کنند دوست دارد. "

روش تدریس پیشنهادی : حل مسأله

+ حسینی ; ٥:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات ()

درس اول : چه نیاز هایی داریم؟

هدف کلی :

دانش آموز با نیازهای خود آشنا شود .

اهداف رفتاری :

دانش آموز بتواند نقش محیط را در بر آوردن نیازهایش توضیح دهد. (فهم)

دانش آموز بتواند نمونه هایی از نیازهای مادی و غیر مادی خانواده ی خود را بیان کند.(کاربرد)

تعریف مفاهیم اساسی:

نیازهای مادی:   نیازهای مادی ، آن دسته از نیازهای هستند که اگر برآورده نشوند بدن انسان دست خوش نقصان ، رنج و ضرر می شود ، نیازهایی چون خوراک ، پوشاک و امنیت از این دسته اند .

نیازهای غیرمادی: نیازهایی هستند که اگر برآورده نشوند ذهن و یا روان انسان دچار مشکل می شود . نیاز به کشف حقیقت ، نیاز به معنا داشتن زندگی و ... از این دسته اند .

فعالیت خارج از کلاس:

  1. به اشیای پیرامون خود نگاه کنید هر یک از آن ها کدام یک از نیازهای شما را تامین می کند. (5مورد)

کفش (پوشاک ، مادی )        غذا ( خوراک ، مادی)     مانتوشلوار (پوشاک ، مادی )

لوازم التحریر(مادی)            جوراب ( پوشاک ، مادی)

  1. آیه ی شریفه ی " امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء " را چه موقع تلاوت می کنید ؟ معنای آن چیست؟

موقع سختی ها و مشکلات  .  " یا آن که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد "

  1. بررسی کنید چرا بین افراد ارتباط دوستی به وجود می آید؟ در صورت  قطع این ارتباط ، کدام نیاز ما رفع نمی شود ؟

برای فرار از تنهایی و و تأمین نیاز محبت کردن و مورد محبت قرار گرفتن

روش تدریس پیشنهادی : پرسش و پاسخ

+ حسینی ; ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱۳
comment نظرات ()

درس هجدهم:مدار و نصف النهار چه خطوطی هستند؟

هدف کلی:

   آشنایی با مدارات و نصف النهارات و مختصات جغرافیایی

 هدف های جزئی:

   آشنایی با مفهوم مدار و نصف النهار

   آشنایی با اندازه درجات مدارات و نصف النهارات

   آشنایی با مدار استوا و نصف النهار مبدا

   آشنایی با طول وعرض جغرافیایی یک نقطه

جهت آشنایی بیشتر به سایت amouzeshelmi.ir مراجعه گردد.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/0/06/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2.PNG      

+ سهیلا رجبی ; ٩:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٢
comment نظرات ()

درس دهم:ویژگی های اقیانوسها و دریاها

هدف کلی :

   آشنایی با ویژگی های آب اقیانوس ها و دریاها و حرکات آن ها

 هدفهای جزئی :

  آشنایی با چگونگی پراکندگی اقیانوس ها و دریاها

  آشنایی با ترکیب مواد آب اقیانوس ها و دریاها

  آشنایی با جزر و مد و آثار آن

  آشنایی با جریان های اقیانوسی

  آشنایی با اشکال ناهمواری های کف اقیانوس

   

 

+ سهیلا رجبی ; ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٢
comment نظرات ()

← صفحه بعد صفحه قبل →